Mind Blowing Box

Mind Blowing Box är ett prisbelönt kooperativt elektroniskt spel som simulerar bombdesarmering, för två eller flera personer. En spelare, operatören, har till uppgift att desarmera bomben. Den andra spelaren (eller spelarna), känd som instruktören, kan inte se bomben, men har manualen som förklarar exakt hur man desarmerar den. Instruktörens jobb är att berätta för operatören hur man desarmerar bomben innan den exploderar. Låter enkelt, eller hur? Det är faktiskt inte enkelt alls! Bomben har flera moduler, som var och en måste inaktiveras på ett specifikt sätt som varierar med varje nytt spel. Operatören måste beskriva hur en modul ser ut och vilket tillstånd den är i för att instruktören ska kunna hitta den i manualen och förklara vad den ska göras. Hela tiden räknar bombens timer ner och ökar spänningen för varje pip! För att lyckas måste spelarna kommunicera effektivt och snabbt, utan att göra för många misstag. Om de gör ett misstag kommer timern att hoppa över en viss tid, vilket tvingar spelarna att arbeta ännu snabbare! Eller, om du verkligen vill ha en utmaning, kan bomben ställas in för att explodera  så snart det första misstaget är gjort. För att göra utmaningen ännu större finns det moduler som regelbundet avbryter operatören och kräver uppmärksamhet medans spelarna arbetar med att inaktivera en viss modul. Om dessa avbrottsmoduler inte tas om hand i tid vet du vad som händer! Moduler finns i olika typer, och de är alla fysiskt utbytbara. De presenterar olika utmaningar, såsom memorering, upprepa en sekvens, lösa en osynlig labyrint, avkoda en signal, klippa eller koppla bort ledningar etc. Med olika svårighetsinställningar, justerbar timer, hårdare och / eller fler moduler, varierande modulutmaningar och justerbar svårighet har gör att Mind Blowing Box går att spela om och om igen!

Johan Domeij är ansvarig för detta.